1. μέρες της μεταπολίτευσης

  __

  Η εφημερίδα “Σημαία”, της οποίας εργαζόμενος είναι ο πρωταγωνιστής, είναι μεταμφιεσμένη η Αυγή, εφημερίδα τότε του ΚΚΕεσωτερικού.

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  imageΑπόσπασμα από την ”Τσιγγάνικη ορχήστρα” του Γιάννη Καλαϊτζή, εκδόσεις Πολύτυπο, 1984. Ο εκδοτικός οίκος Πολύτυπο συνδεόταν στενά με το περιοδικό Αντί. [***]

   
 2. image: Download

  She’s young… Beautiful… But Alone… WHY? 
Girls’ Love Stories #139 / November 1968 [***]

  She’s young… Beautiful… But Alone… WHY? 

  Girls’ Love Stories #139 / November 1968 [***]

   
 3. Uncle Ludwig van Beethoven

  Kate Beaton — “I enjoy both Beethoven’s ego and his temper. Man, you tear a kid from his mother after his father dies, call her a whore in public, force the kid into music when he has neither talent nor desire for it and he doesn’t like you? What a brat” [***]

   
 4. image: Download

  [foie]
   
 5. Kate Beaton - Fast Comics: Emma Goldman [***]

  Kate Beaton - Fast Comics: Emma Goldman [***]

   
 6. image: Download

  Gilbert Sheldon - Fat Freddy’s Cat no.5, 1980

  Gilbert Sheldon - Fat Freddy’s Cat no.5, 1980

   
 7. image: Download

  Bill Watterson - Calvin and Hobbes / Fatalism

  Bill Watterson - Calvin and Hobbes / Fatalism

   
 8. image: Download

  Bill Watterson - Calvin and Hobbes [homefood.gr/facebook]

  Bill Watterson - Calvin and Hobbes [homefood.gr/facebook]

   
 9. Bill Watterson - Calvin and Hobbes / Paralyzing Knowledge [***]

  Bill Watterson - Calvin and Hobbes / Paralyzing Knowledge [***]

   
 10. Bill Watterson - Calvin and Hobbes / Creative Integrity [***]

  Bill Watterson - Calvin and Hobbes / Creative Integrity [***]

   
 11. Bill Watterson - Calvin and Hobbes / Stay Home [***]

  Bill Watterson - Calvin and Hobbes / Stay Home [***]

   
 12. image: Download

  Kate Beaton - Sleeping Beauty [***]

  Kate Beaton - Sleeping Beauty [***]

   
 13. image: Download

  Yves Chaland, Vacances à Budapest - 1988 / Planche 12 - Case 4 - Couleurs : Isabelle Beaumenay-Joannet / [***]

  Yves Chaland, Vacances à Budapest - 1988 / Planche 12 - Case 4 - Couleurs : Isabelle Beaumenay-Joannet / [***]

   
 14. image: Download

   [***]

   [***]

   
 15. image: Download

  People searching for peace of mind through… psychoanalysis / No. 1, April / New York, N.Y. : 1955 / [Jack Kamen] [***]

  People searching for peace of mind through… psychoanalysis / No. 1, April / New York, N.Y. : 1955 / [Jack Kamen] [***]